Šta su mete kritike i otpora?

Bogaćenje i partijašenje: Sprega novca i partijske pripadnosti, kao osnov društvenog napredovanja i prisvajanja resursa. Otimačina i partijska politika su…

Mapa žarišta

Ova mapa nastala je iz želje da na jednom mestu objedinimo trenutne borbe građana i građanki Beograda za pravedniji, humaniji i održiviji grad, ali i da pokažemo obim napada na javni prostor i javna dobra. Od zaštite zelenih površina u blokovima na Novom Beogradu, preko protivljenja privatizacijama PKB-a i deponije u Vinči, do odbrane obala reka…

Za nove godine borbe

„Spremni za novu godinu borbe, jer mrak se plaši nas! Čiji grad? Naš grad!“
Ovom porukom započeli smo 2016. godinu. Godinu borbe protiv ozbiljne opasnosti koja preti da udavi naš grad. Ipak, tada niko od nas nije mogao da predvidi koliko će mulj postati gust, koliko je voda Beograda na vodi zagađena korupcijom, beskrupuloznošću i bahatošću, a s druge strane, koliko je brana u vidu zakona, struke, slobodnih medija i institucija, koja treba da sačuva naše društvo, porozna i krhka.

Željena organizaciona struktura inicijative

Organizaciona struktura Inicijative treba da obezbedi transparentnost rada pokreta, jasne procedure i kanale komunikacije između radnih tela, obaveštenost i uključenost svih aktera u efikasan način donošenja odluka. Kako bismo omogućili nesmetan rad pokreta, sa paralelnim uključivanjem većeg broja ljudi, razvoj strukture će se obavljati u fazama.

Kako delujemo? 

Nezavisno – oslanjajući se isključivo na podršku koju dobijamo od onih koji dele iste ideje i ciljeve. Lokalno – Inicijativa deluje primarno u Beogradu, ali problematizuje i štetne nacionalne politike, kao i međunarodne ugovore, budući da svi oni utiču na kvalitet života građana…

Načini rada

Inicijativa Ne da(vi)mo Beograd snažno veruje u transparentnost procesa pravljenja političke alternative i trudi se da on bude otvoren za najširu grupu ljudi.
Svi dokumenti, finansijski izveštaji, zaključci i predlozi novih politika su transparentni i nalaziće se na sajtu.