Šta želimo da Inicijativa postane?

U narednoj fazi, idemo korak dalje. Želimo da menjamo način na koji se kao društvo bavimo politikom. Profesionalni političari decenijama od politike prave mulj, u koji niko ne želi da uđe, a kada se neko pobuni, biva optužen da se „bavi politikom“ umesto svojim komšijskim, studentskim, stručnim ili sindikalnim pitanjima. Moramo da raskrstimo s tim – pitanja koja se tiču našeg grada, u kome živimo, učimo i radimo jesu naša politička pitanja, i nećemo ih više prepuštati šačici karijernih političara i profesionalnih menadžera.

foto-Ne-davimo-Beograd

Planiramo da otvorimo strukturu Inicijative, kako bismo, unutar nje, omogućili demokratski dijalog o formama i sadržaju drugačijih gradskih politika.

Dalje, taj dijalog želimo da vodimo na nivou mesnih zajednica, blokova i kvartova u kojima živimo, kako bismo iz problema, želja i potreba, definisali zajedničke prioritete politike čije ishodište mora biti bolji život za sve, a ne nekolicinu.

Konačno, planiramo da takav politički program, i pristup politici generalno, kandidujemo na sledećim gradskim izborima, kako bismo stvari menjali brže i za što veći broj ljudi.

Vratimo demokratiji njeno značenje, vratimo životu u Srbiji dostojanstvo!