Kako se finansiramo?

Od svog nastanka, inicijativa Ne da(vi)mo Beograd oslanjala se na donacije građana i svojih članova da bi bila u stanju da sprovodi svoje akcije. I taj oslonac smo dobili.
U početku smo, kao manja grupa aktivista, skromnim donacijama, grupnim naporima, ulaganjem vremena, znanja, iskustva i nenovčanim donacijama, uspevali da zajednički sprovodimo svoje ideje. Širenjem borbe, porasla je i potreba za dodatnim tehničkim i materijalnim sredstvima. Masovni protesti, tužbe i akcije, zahtevali su (i dalje zahtevaju) uključivanje i šire javnosti u finansiranje pokreta.

Od kada smo krenuli sa prikupljanjem novčanih priloga, u maju 2016. godine pa do juna 2017. godine ukupno smo prikupili 2.317.566 dinara. Na organizaciju protesta u proseku je trošeno oko 180.000 dinara. Ostala sredstva korišćena su na troškove različitih akcija Inicijative, sudskih troškova, oglašavanja na društvenim mrežama, održavanja računa i drugih aktivnosti.
Na našem blogu nedavimobeograd.wordpress.com/podrzi-nas nalaze se svi podaci o prikupljenim sredstvima i troškovima.
1.gif