Vrednosti koje negujemo: Suverenost građana

Građani su primarni subjekt političkog odlučivanja: Građani moraju imati mogućnost da se o svom životu pitaju više oni sami nego neko drugi. Učešće u društvenom životu se ne ostvaruje kroz puko učešće na izborima ili drugim institucionalnim mehanizmima, već u stvarnom uticaju nad vlastitim okruženjem. Ljudi se ne mogu svoditi na pasivne uloge glasača, poreskog obveznika ili potrošača, već moraju biti subjekt politike. Izabrana vlast treba da na aktivan način omogućava građanima da samostalno kontrolišu vlastito okruženje.

Život bez straha i ugnjetavanja: Ljudi su slobodni tek onda kada njihova egzistencija ne zavisi od javnog delovanja i iznošenja mišljenja, ili od mišljenja koje moćniji drugi ima o njima. Pravna i socijalna sigurnost svih građana nužan je uslov da bi svi bili ravnopravni i jednako uvaženi učesnici u društvenom i političkom životu.

Kolektivna suverenost: Opšte dobro i sloboda pojedinca se samo u zajednici mogu tumačiti, ostvarivati i braniti. Oni su odgovornost i briga svih i svakoga. Aktivni i udruženi građani su osnov društva, a suverenost građana se ostvaruje kolektivno, kroz institucije, i ako je nužno, nasuprot njih.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s