Vrednosti koje negujemo: Pravedno društvo

Egalitarno društvo: Društvene nejednakosti su loše i uspostavljaju nepoželjne hijerarhije među građanima, zasnovane na moći. Nejednakosti bogatih i siromašnih stvaraju duboku podelu (svojevrsni aparthejd), koja se preliva i u druge sfere društvenog života. Velike razlike vode ka potčinjavanju onih koji imaju manje novca i kapitala. Nijedno razlikovanje ne može biti osnov da neko bude ugnjetavan i diskriminisan. U pravednom društvu nema privilegija na osnovu svojine, nema eksploatisanih ljudi, nema sporednih ili posebno vrednih poslova, nema ugnjetenih i marginalizovanih grupa.

Osnovne potrebe: Svima bi trebalo da su dostupni resursi dovoljni za zadovoljenje osnovnih životnih potreba, jer je to preduslov za lični razvoj. Time se potiru nejednake početne pozicije koje su nam zadate rođenjem i pripadnošću različitim društvenim grupama. To podrazumeva da svako ima pravo na resurse, da se zdravo hrani, da ima lični životni prostor, da se leči bez administrativnih prepreka, uči tokom celog života, bude informisan, prevozi se s mesta na mesto, uživa u kulturnim dobrima koja pripadaju celokupnoj zajednici.

Solidarnost: „Besplatni ručak“ je moguć i poželjan! Odnosi među ljudima su bolji kada su zasnovani na međusobnom oslanjanju, deljenju, građenju socijalnih sigurnosnih mreža i dobronamernosti, a ne isključivo u nadmetanju za resurse, položaje i mesto u hijerarhiji.
U pravednom društvu, solidarnost ne sme biti isključivo ishodište spontane interakcije
među ljudima u datom socijalnom okruženju, već je potrebna institucionalna podrška i intervencija. U solidarnom društvu građani i institucije brinu o tome da se eliminiše siromaštvo, razvija poverenje među građanima, podstiče međugeneracijska solidarnost i razvijaju ustanove za brigu o deci, za pomoć bolesnima, kao i uslovi za dostojanstvenu starost.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s