Vrednosti koje negujemo: Politika po meri građana

Briga o javnim dobrima: Dobra politika je ona koja povećava fond javnih dobara. Politika služi građanima samo ako svima obezbeđuje dobra koja su neophodna za dostojanstven život. Pored sigurnosti, zaštite prava i nužnih životnih potrepština, građanima su, za kvalitetan život, potrebni i drugi resursi: kultura i obrazovanje, javni prevoz, zelene površine, rekreativni prostori, itd. Obezbeđivanje javnih dobara, kao i njihov opseg i kvalitet, zajednička je briga građana i vlasti. Ne postoje dobri razlozi da se opseg javnih dobara ne širi u skladu sa javno ustanovljenim potrebama građana – sve drugo je politička demagogija.

Uređivanje institucionalnog okvira: Institucije se moraju prilagoditi građanima, a ne obrnuto. Oni kojih se odluke najviše tiču moraju uzeti učešća u definisanju i donošenju politika, jer one regulišu njihov neposredni životni prostor. Odgovarajući institucionalni okvir se ne iscrpljuje u transparentnosti shvaćenoj kroz koncept prozirnih šaltera za kojima nas čekaju nasmejana lica i šture informacije, nego podrazumeva dostupnost relevantnih informacija, u prikladnom obliku, lakom za izbor i tumačenje onoga što građane interesuje. Uređivanje institucionalnog okvira ne bi trebalo da bude nečija samovolja ili primena „nauke o upravljanju“, nego zajednički posao građana i vlasti, kroz razli­čite formate učestvovanja.

Odgovorna vlast: Vlast se konstituiše na slobodnim i demokratskim izborima, ali pobeda na izborima nije ovlašćenje za neodgovorno, autokratsko i autoritativno ponašanje između dva izborna ciklusa. Naprotiv, odgovorna vlast poštuje građane, njihov je servis, i odgovorna je višestruko za sopstvene postupke: moralno, politički i krivično. Predstavnici vlasti moraju biti kredibilni pojedinci, a vlast se ne može zasnivati na obmanama, laži i licemerju. Odgovorna vlast polaže račune javnosti: građanima, nezavisnim regulatornim telima i sudovima, tokom mandata i nakon silaska sa vlasti.

Pluralizam formi i delovanja: Različite potrebe se optimalno ostvaruju kroz različite organizacione forme i oblike učešća u društveno-političkom životu. Spektar radnog i društvenog delovanja prevazilazi ušančene kalupe koji su sada definisani partijskim, institucionalnim ili medijskim profilisanjem. Država treba pravno da omogući sve oblike demokratskog organizovanja, ali i da aktivno učestvuje u stvaranju uslova (informisanje, finansiranje, zakonodavno prepoznavanje prakse, davanje prostora za korišćenje, itd.) za organizovanje i samo­organizovanje građana (forumi, platforme, plenumi, komune, zadruge, štedno-kreditne asocijacije, itd.).

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s