Šta je inicijativa Ne da(vi)mo Beograd?

Inicijativa Ne da(vi)mo Beograd okuplja organizacije i pojedince zainteresovane za urbane i kulturne politike, održivi razvoj grada, pravično korišćenje zajedničkih…

Kako se finansiramo?

Od svog nastanka, inicijativa Ne da(vi)mo Beograd oslanjala se na donacije građana i svojih članova da bi bila u stanju da sprovodi svoje akcije.

Vrednosti koje negujemo: Suverenost građana

Ljudi se ne mogu svoditi na pasivne uloge glasača, poreskog obveznika ili potrošača, već moraju biti subjekt politike. Vlast treba da omogućava građanima da samostalno kontrolišu vlastito okruženje.

Vrednosti koje negujemo: Pravedno društvo

U pravednom društvu nema privilegija na osnovu svojine, nema eksploatisanih ljudi, nema sporednih ili posebno vrednih poslova, nema ugnjetenih i marginalizovanih grupa.